Po řadě let čekání mají díky nové dotaci IROP vlastníci bytových domů mimo Prahu blíže k rekonstrukcím. „Podmínky programu IROP jsou ale v mnoha ohledech specifické a nelze je poměřovat například s Nová zelená úsporám,“ upozorňuje úvodem rozhovoru Ing. Pavel Zteiskar z obecně prospěšné společnosti Dům plný úspor.

irop

V čem jsou podmínky programu IROP natolik specifické?
Především v tom, že program IROP je dotace, financovaná z evropských prostředků. Po celou dobu přípravy a realizace je nutné postupovat v souladu s Metodickými pokyny pro oblast zadávání zakázek programového období 2014-2020. Celý proces je proto podstatně složitější a vyžaduje stejnou zkušenost jako realizace dotovaných veřejných zakázek, které jsou v médiích tak často propírány.

Už to zní složitě a upřímně řečeno – budou si s tím umět vlastníci domů vůbec poradit?
Bez zkušeností s evropskými dotacemi si to neumím představit. Nebude ani možné příliš využít dokumenty, které již třeba mají připravené dle podmínek předchozích dotací. Dokumenty, procesy i podmínky programu IROP jsou totiž zcela odlišné.

Co tedy mají zájemci o dotaci nyní udělat?
Prvním krokem by mělo být pozvat si odborníka, který se vyzná v dotacích z evropských fondů a umí vhodně propojit všechny kroky na cestě k realizaci. Takový odborník by potom měl posoudit stávající stav domu a vyhodnotit jaká opatření jsou vhodná vzhledem k podmínkám dotace. Lze využít například naše poradenská centra v Čechách a na Moravě, kde taková posouzení kolegové dělají. Jedná se o takzvanou studii návratnosti. Nabízíme ji zdarma a je možné si o ni požádat pomocí jednoduchého formuláře na www.dumplnyuspor.cz/bd nebo přímo e-mailem na info@dumplnyuspor.cz.

Je téměř jisté, že vlastníky domů bude nyní oslovovat řada společností s podobnou nabídkou. Jak se v nich orientovat?
Zásadním předpokladem je, aby společnost, která služby nabízí, prokázala zkušenosti s dotacemi z evropských fondů a zároveň zkušenosti s revitalizacemi bytových domů. Jak jsem již v úvodu rozhovoru upozorňoval, program IROP je z hlediska administrace žádosti o něčem úplně jiném než dosud využívané dotace v této oblasti. Dále bych zdůraznil, že u tohoto typu dotace je velmi důležité, aby všechny kroky procesu od přípravy projektové dokumentace až po realizaci byly v souladu s podmínkami dotace. Každá chyba se totiž může v budoucnu rovnat vrácení dotace nebo její části.

Vyplatí se o dotaci žádat a kdy je nejlépe s přípravami začít?
V rámci dotace je možné za určitých podmínek získat dotaci až do výše 1/3 uznatelných nákladů, a to je v případě revitalizace bytového domu rozhodně zajímavá nabídka, kterou by bylo škoda nevyužít. Přijímání žádostí začíná 18. 12. 2015 a končí 30. 11. 2016. Není důvod k překotné snaze podat žádost v prvních týdnech, ale rozhodně není důvod, proč otálet. Každý krok přípravy totiž vyžaduje nějaký čas a než se nadějete, podzim je tady. Začněte třeba studií návratnosti, o které jsem již hovořil, a která vás nic nestojí. Získáte základní důležité informace, než se pustíte do revitalizace vašeho domu a posouzení, zda je váš dům pro revitalizaci s využitím dotace vhodný.

News Reporter

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *