Rekonstrukce domu jde i s nízkým fondem oprav
Rekonstrukce domu jde i s nízkým fondem oprav

Nevyhovující technický stav domu a vysoké účty za spotřebu tepla – to jsou hlavní dva důvody pro rekonstrukci bytového domu. Častým důvodem, proč některé bytové domy rozhodnutí odkládají, jsou finance. Převládá obava ze zadlužení a neochota, či nemožnost navyšovat platby do fondu oprav. Přesto je možné mít dům opravený a šetřit až polovinu nákladů na energie.

Ještě před třemi roky by panelový dům s 32 bytovými jednotkami na rotavském sídlišti mohl sloužit jako ukázkový příklad budovy ve špatném technickém stavu. Ing. Pavel Zteiskar, obchodní ředitel společnosti DPU REVIT, je ve svém hodnocení ještě kategoričtější: „Troufám si dokonce říci, že dům byl v jednom z nejhorších technických stavů, s jakými jsem se za svou praxi setkal. Odpadávaly z něj kusy atik a procházet kolem bych označil za vstup na vlastní riziko. Nepřehlédnutelné byly také vysoké náklady na vytápění.“

rekonstrukce02

Co bránilo dřívější rekonstrukci?
Typickým problémem byla nízká měsíční platba do fondu oprav, která byla původně nastavena na 10 Kč/m² a později zvýšena na 15 Kč/m². Mezi vlastníky nebyla žádná vůle ani možnost fond oprav dále navýšit, jak to požadovala většina bank, panovala zde i obava ze zadlužení. Výbor domu přesto nadále hledal způsob, jak rekonstrukci domu financovat.

„V Modré pyramidě jsme se hned zpočátku setkali s odlišným přístupem. Místo okamžitého zamítnutí jsme situaci našeho domu se specialisty Modré pyramidy podrobně rozebrali a hledali řešení, které by oběma stranám vyhovovalo,“ říká Jaroslava Přerovská, předsedkyně Společenství Sídliště č. p. 615 Rotava.

„Situace domu nebyla v tomto ohledu výjimečná,“ doplňuje Ing. Lenka Dvořáková z Hypocentra Modré pyramidy, která společně s výborem domu financování rekonstrukce připravovala. Členové SVJ ze všech stran slyší, že je pro rekonstrukci nutné navýšit platby do fondu oprav a že jiné řešení neexistuje. Postupně tuto myšlenku přijmou, a pokud nejsou schopni navýšení fondu oprav prosadit, nad záměrem rekonstrukce rezignují. Ve většině případů je přitom možné nalézt jinou cestu, stejně jako v případě rotavského panelového domu.“

Rozhodl vhodně zvolený model financování
„Pro rotavský dům jsme navrhli řešení v podobě úvěru s nižší měsíční splátkou na prvních 12 let, na což dům bonitně stačil a nebylo kvůli tomu potřeba navyšovat fond oprav, a poté nastavení vyšší splátky na posledních 8 let. Vyšší splátku bude dům moci následně splácet na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků o navyšování fondu oprav v následujících 12 letech o 1 Kč/m² za rok,“ přibližuje zvolenou formu financování Ing. Lenka Dvořáková.

Mimochodem, obdobný model umí v Modré pyramidě navrhnout i pro nově vzniklá SVJ, která se též velmi často potýkají s problémy podhodnoceného fondu oprav a nízkého vlastního kapitálu.

Citlivý přístup k dalšímu finančnímu zatížení obyvatel domu rozhodování určitě pomohl. Výbor SVJ se o odhlasování rekonstrukce pokoušel již pět let, ale teprve nyní se členové začínali skutečně rozhodovat. Výrazně přispěla i zpracovaná Studie energetické náročnosti DPU REVIT, která jasně a srozumitelně vyčíslila budoucí úspory v podobě nižších nákladů na vytápění.

„Kromě zpracování studie byla pro výbor SVJ největším přínosem naše účast na schůzi, kde se o rekonstrukci hlasovalo. Spolupracovali jsme při výběru optimální formy financování a při výběru realizační společnosti. Zvolena byla společnost NEPRO stavební, a. s., která má za sebou dlouhou řadu úspěšných realizací. Za projekční kancelář zodpovídal autorizovaný inženýr Ing. Marian Trubiroha s více než desetiletou praxí v oblasti revitalizací bytových domů,“ hodnotí období přípravných prací Ing. Pavel Zteiskar.

Nekvalitní rekonstrukce postrádá smysl
Rekonstrukce se uskutečnila na podzim 2013, na jaře následujícího roku byly provedeny dokončovací práce na soklu a terénní úpravy okolo domu, ke kterým už nebylo zapotřebí znovu stavět lešení ani využívat velkou stavební techniku. Dům je nyní kompletně zateplen, má vyměněná okna, opravenou střechu a osazené nové zábradlí na balkónech.

Náklady prověří zima
Dům má vlastní plynovou kotelnu. V souvislosti se zateplením byly parametry kotle upraveny na nižší spotřebu tepla. Tím se zabránilo zbytečnému přetápění a plýtvání energií. Přesto bylo v bytech příjemné teplo.

Nyní má Společenství Sídliště č. p. 615 Rotava před sebou druhou zimní sezónu. „Pro objektivní hodnocení bude stejně nutné ještě vyčkat minimálně na jednu další topnou sezónu. Podle studie a rozsahu rekonstrukce ale můžeme předpokládat úspory 35 až 45 %.“

rekonstrukce03

Rekonstrukce splnila očekávání
Náklady na rekonstrukci domu vycházejí po rozpočítání na jednotlivé bytové jednotky na 160 000 Kč/byt. Výsledkem je nesporně vyšší komfort bydlení v kvalitně rekonstruovaném domě s téměř polovičními náklady na teplo. Rekonstrukce bytového domu v Rotavě je názorným důkazem, že i s malým fondem oprav je možné získat úvěr a zvýšit hodnotu svého bydlení.

„Každé další odkládání oprav by znamenalo další a další prodražování budoucí akce. Je přitom otázkou, jak dlouho by vůbec bylo ještě technicky možné rekonstrukci odkládat. V každém případě bychom zaplatili více, a přitom bychom se každý rok zbavovali možnosti využívat úspor z nižších nákladů na vytápění. Jsme rozhodně spokojeni a rádi budeme pro ostatní domy důkazem, že i s nízkým fondem oprav je při správně zvoleném financování možné rekonstrukci domu realizovat,“ končí Jaroslava Přerovská, předsedkyně Společenství Sídliště č. p. 615 Rotava.

Jak je na tom váš dům?
Plánujete rekonstrukci a zajímá vás, zda si vystačíte se současným fondem oprav? Pokud chcete zjistit, jestli je nutné navýšit platbu do fondu oprav, abyste mohli váš dům revitalizovat, vyplňte krátký formulář v sekci „Spočítat náklady“ na stránkách www.revitalizacevasehodomu.cz a obratem dostanete e-mail s odpovědí přímo s podmínkami pro váš dům.

News Reporter

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *