Mateřská škola Rohatec

Zateplení obvodového pláště, výměna oken, zvýšení kapacity MŠ nástavbou objektu, vybudování environmentální zahrady v přírodě blízkém stylu z OPŽP a IROP

Termín realizace: 2016 – 2020
Investice: 15 000 000,-

Bliss Day Spa Hodonín

Výstavba centra denních lázní Bliss Day Spa z ROP Jihovýchod

Termín realizace: 2013 – 2016
Investice: 110 000 000,-

Klasické a španělské gymnázium, Brno

Komplexní snížení energetické náročnosti objektů školy z OPŽP

Termín realizace: 2019 – 2021
Investice: 40 000 000,-

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Komplexní snížení energetické náročnosti objektů nemocnice, revitalizace zeleně z OPŽP

Termín realizace: 2019 – 2020
Investice: 30 000 000,-

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace

Komplexní snížení energetické náročnosti objektu a rekonstrukce kotelny z OPŽP

Termín realizace: 2019 – 2021
Investice: 25 000 000,-

Masarykova univerzita

Snížení energetické náročnosti bloku E z OPŽP

Termín realizace: 2019
Investice: 7 000 000,-

Město Mikulov

Oprava místní komunikace na ulici Koněvova, Česká z MMR

Termín realizace: 2019
Investice: 7 000 000,-

Zámecký park Moravský Krumlov

Kompletní revitalizace zámeckého parku z OPŽP

Termín realizace: 2019
Investice: 2 000 000,-

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Revitalizace zámeckého parku z OPŽP a výsadba listnatých stromů z NPŽP

Termín realizace: 2020
Investice: 1 000 000,-