AgriMachines SE

Snížení energetické náročnosti haly na zemědělskou techniku z OPPIK

Termín realizace: 2020 – 2021
Investice: 15 000 000,-

Authentica sro

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy z OPPIK

Termín realizace: 2020 – 2021
Investice: 8 000 000,-

DINA – Hitex spol. sr.o.

Vybudování fotovoltaické elektrárny z OPPIK

Termín realizace: 2020
Investice: 1 500 000,-

Nová Mosilana a.s.

Zpracování energetického auditu pro velký podnik

Termín realizace: 2020
Investice: 100 000,-