Zastihnout Jakuba Slačíka, ředitele společnosti Alumbrado, tak, abychom našli chvíli na rozhovor, nebylo nic jednoduchého. Záběr společnosti je široký a postihuje vše, co souvisí se snižováním energetické náročnosti budov. Zástupce společnosti Alumbrado potkáme na jednáních a schůzích SVJ a BD, na úřadech, v projekční kanceláři. Z toho vyplývá i téma našeho rozhovoru: Jaké možnosti má vlastník budovy, aby stoupala kvalita bydlení a aby lidé platili za energie méně?

Lépe bydlet a ušetřit – na cíli se určitě shodneme všichni. Rozdílné ale mohou být cesty k jeho dosažení. Jaká je ta nejrychlejší?
Rychlost by rozhodně neměla být na prvním místě, i když to v řadě případů tak může vypadat. Často se setkáváme s tím, že družstvu nebo SVJ k rekonstrukci stačí odhlasování na členské schůzi a ochotná firma, která zakázku vezme. Nejčastěji tak probíhá výměna oken, ale i zateplení.

Tyto zásahy ale domy často již velmi nutně potřebují – to jejich majitelé vidí, i když nemají odpovídající odborné vzdělání.
Nezpochybňuji, že je výměna oken nebo zateplení jedním ze základních řešení, jak zlepšit kvalitu bydlení. Hlavním problém ale vidím v nekoncepčnosti, kdy jsou tyto opravy vytrženy z celkového kontextu potřeb domu. Vlastníci jsou pak překvapeni, že ani po těchto zásazích není dům ve stavu, jaký očekávali. To se týká zejména oblasti úspor – s dílčími kroky, bez detailně naplánované vzájemné provázanosti a komplexnosti, nelze maximální potenciál úspor nikdy využít.

Jakých dalších chyb se při plánování rekonstrukce vlastníci domů dopouštějí?
Nechceme, aby vlastníci šli cestou pokusů a omylů. Na to při rekonstrukci bytového domu rozhodně není místo. Už jsem zmínil nahodilost oprav a jejich nekoncepčnost. Určitě bych upozornil také na taktiku některých realizačních firem, nabízejících zpracování projektu zdarma. Uvědomte si, že takto zpracovaná projektová dokumentace nebude šitá na míru vašemu domu, ale realizační firmě, která bude zakázku provádět.

Můžete jim pomoci?
Ano a běžně tak postupujeme. Důležité je, aby všechny informace, které od nás statutární zástupci dostávají, byly skutečně srozumitelné jak jim, tak členské základně. To považujeme za stejně nezbytný základ budoucího správného postupu, jako kvalitně zpracované údaje o technickém stavu domu. Jasnost, přehlednost a srozumitelnost předávaných informací je naše velká přednost, protože se často setkáváme s tím, že vlastníci domů sice nějaké informace od firem získají, ale obtížně se v nich orientují. Z toho pak plyne poměrně zásadní problém – nemohou je dobře prezentovat svým členům. Proto pro ně bývá obtížné, někdy i nemožné, návrhy odhlasovat.
Velmi dobrým základem pro další postup a orientaci je Studie návratnosti, kterou společnost Alumbrado, jako poradenské centrum Domu plný úspor, vlastníkům bezplatně zpracovává. Obsahuje přehlednou a jednoduchou rozvahu, vycházející z profesionálního posouzení stavu domu. Z ní vyplyne výčet prací a jejich správná posloupnost. S těmito podklady bude moci výbor svým členům odpovědět na jejich dotazy – proč je nutná rekonstrukce, čeho by se měla týkat, jak by měla probíhat, kolik bude stát a co domu přinese. Často se těchto schůzí i osobně účastníme, abychom výboru pomohli s vysvětlením, případně odpovídali na dotazy.
U domů, se kterými na jejich rekonstrukci spolupracujeme, vždy sledujeme cíl maximální efektivity všech opatření, která budou na domě provedena. Nejde přitom zdaleka jenom o úspory, i když ty jsou často největší motivací. Základem je odstranění technických závad na budově, aby se zlepšil její stav a prodloužila životnost. Spolu s tím stoupá kvalita bydlení v daném domě a tedy i hodnota nemovitosti.

Pojďme tedy ještě závěrem shrnout, ve kterých oblastech se mohou vlastníci bytových domů na společnost Alumbrado obrátit?
Jsme poradenským centrem společnosti Dům plný úspor pro oblast Moravy a Slezska.
Z toho vyplývá i zaměření našich služeb. Zpracováváme energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby, studie, odborné posudky, výběrová řízení a žádosti o dotace, vyřizujeme stavební povolení. Nabízíme též stavební dozor při realizaci, a to až po kolaudaci. Poskytujeme pochopitel ně i konzultace.
Pro všechny naše služby stačí jediné – kontaktovat nás telefonicky, nebo přes formulář na našem webu www.alumbrado.cz

News Reporter

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *